REKRUTACJA 2024/2025

Oświadczenie woli - klasa 1 - do pobrani

Oświadczenie woli - oddział przedszkolny - do pobrania

Wyniki rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym z dnia 23 kwietnia 2024r. wszystkie dzieci z obwodu szkoły, których rodzice złożyli oświadczenia woli, zostały przyjęte do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie na rok szkolny 2024/2025.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym z dnia 10 kwietnia 2024r. wszystkie dzieci z obwodu szkoły, których rodzice złożyli wnioski, zostały zakwalifikowane do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie na rok szkolny 2024/2025

Wyniki rekrutacji do klasy I

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym z dnia 28 maja 2024r. wszystkie dzieci spoza Gminy Bochnia, których rodzice złożyli wnioski, zostały przyjęte do klasy „I” Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie na rok szkolny 2024/2025.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym z dnia 13 maja 2024r. wszystkie dzieci spoza Gminy Bochnia, których rodzice złożyli wnioski, zostały zakwalifikowane do klasy „I” Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie na rok szkolny 2024/2025.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym z dnia 15 kwietnia 2024r. wszystkie dzieci z obwodu szkoły, których rodzice złożyli oświadczenia woli, zostały przyjęte do klasy „I” Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym z dnia 21 marca 2024r. wszystkie dzieci z obwodu szkoły, których rodzice złożyli wnioski, zostały zakwalifikowane do klasy „I” Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie na rok szkolny 2024/2025.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Pogwizdowie  informuje (w oparciu o zarządzenia Wójta Gminy Bochnia), iż zapisy dzieci do Oddziału Przedszkolnego  oraz klasy I Szkoły Podstawowej  odbywać się będą w następujących terminach :

– do oddziału przedszkolnego dla dzieci z gminy Bochnia - do pobrania - terminy

– do klasy pierwszej dla dzieci z obwodu - do pobrania - terminy

Wszystkie potrzebne do zgłoszenia druki dostępne są w sekretariacie szkoły lub są możliwe do pobrania poniżej:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA    - do pobrania

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I                -  do pobrania

OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY BOCHNIA W SPRAWIE REKRUTACJI   - kryteria rekrutacji do pobrania  Ogłoszenie - etap 1 Ogłoszenie - etap 2

TOP Skip to content