REKRUTACJA 2023/2024

Wyniki rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym z dnia 29 maja 2023r. wszystkie dzieci spoza obwodu szkoły, których rodzice złożyli wnioski, zostały przyjęte do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie na rok szkolny 2023/2024.

Wyniki rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym z dnia 15 maja 2023r. wszystkie dzieci spoza obwodu szkoły, których rodzice złożyli wnioski, zostały zakwalifikowane do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie na rok szkolny 2023/2024

Wyniki rekrutacji do klasy 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym z dnia 8 maja 2023r. wszystkie dzieci spoza obwodu szkoły, których rodzice złożyli wnioski, zostały zakwalifikowane do klasy „I” Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie na rok szkolny 2023/2024

Wyniki rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym z dnia 21 kwietnia 2023r. wszystkie dzieci z obwodu szkoły, których rodzice złożyli wnioski, zostały przyjęte do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie na rok szkolny 2023/2024

Wyniki rekrutacji do klasy 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym z dnia 13 kwietnia 2023r. wszystkie dzieci z obwodu szkoły, których rodzice złożyli oświadczenia woli, zostały przyjęte do klasy I Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie na rok szkolny 2023/2024.

Wyniki rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym z dnia 12 kwietnia 2023r. wszystkie dzieci z obwodu szkoły, których rodzice złożyli wnioski, zostały zakwalifikowane do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Pogwizdowie  informuje (w oparciu o zarządzenia Wójta Gminy Bochnia), iż zapisy dzieci do Oddziału Przedszkolnego  oraz klasy I Szkoły Podstawowej  odbywać się będą w następujących terminach :

– do oddziału przedszkolnego dla dzieci z gminy Bochnia - terminy

– do klasy pierwszej dla dzieci z obwodu - terminy

Wszystkie potrzebne do zgłoszenia druki dostępne są w sekretariacie szkoły lub są możliwe do pobrania poniżej:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA    do pobrania doc

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I                 do pobrania  doc

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY BOCHNIA W SPRAWIE REKRUTACJI    do pobrania  Zarządzenie 1 Zarządzenie 2

TOP Skip to content